Specyfikacja i dane techniczne

Specyfikacja produktów Solluxo

Nasze produkty wyróżnia  oszczędność energii, wysokiej klasy design i bezpieczeństwo. Produkty Solluxo otwierają przed architektami i projektantami możliwości wyznaczania nowego wymiaru designu w budownictwie, w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo oraz kreowania nowej estetyki poprzez uzyskanie stałego i wieloletniego efektu luminancji świetlnej.

Farby proszkowe

Nasze farby nadają się zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Cechuje je długotrwała fosforescencja – nieznana w obecnych stanach techniki.

Jednowarstwowa technologia powlekania

Zastosowana jednowarstwowa technologia powlekania elektrostatycznego oraz pistoletami malarskimi, daje możliwość kreatywnej aranżacji struktury powierzchni połączonej z wysokimi aspiracjami estetycznymi. Stała świetlistość kolorów fotoluminescencyjnych w warunkach naturalnego otoczenia pozwala na odkrycie nowej drogi w rozwiązaniach architektonicznych i projektowych. Farby proszkowe Solluxo mogą być stosowane zarówno w powłokach przeznaczonych do użytku na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Fotoluminescencyjny nano kompozyt

Fotoluminescencyjny proszkowy nano kompozyt może być stosowany na podłoża aluminiowe oraz stalowe w całym zakresie produktowym. Nasze produkty mogą być zastosowane w nieznanych do tej pory zastosowaniach dla farb proszkowych. Uzyskana na bazie żywic powłoka malarska, charakteryzuje
się znakomitą odpornością na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Cechuje ją doskonała rozlewność i bardzo wysoka siła krycia. Dodatkowo, nano kompozytowa powłoka malarska ma zdolność pobierania energii cieplnej z otoczenia i zamiany jej na światło.

Paleta kolorów

Asortyment i paleta produktów dostępne na zamówienie w zakresie kolorów RAL. Zarówno Państwo, jak i Państwa Klienci zyskują dodatkową wartość dodaną do tradycyjnej farby proszkowej o danym kolorze RAL, luminancję świetlną najbardziej widoczną wieczorem i w nocy, o barwie luminancji innej niż kolor bazowy farby, opcjonalnie z efektem odblasku powłoki malarskiej.

Korzyści dla użytkownika:

najwyższa jakość,

bezpieczeństwo,

szeroki asortyment,

produkty przebadane przez: Narodowy Instytut Zdrowia Publiczngo – Państwowy Zakład Higieny,

trwałość powłoki i stały efekt luminancji świetlnej,

odporność na zmienne warunki atmosferyczne i duże wahania temperatur,

odporność na wysokie temperatury,

Przykładowe zastosowania:

ostrzegawcze oznaczenia drogowe,

bariery drogowe,

elementy kominów i obiektów wysokich,

oznaczenia bezpieczeństwa w pojazdach drogowych, szynowych oraz statkach wodnych,

lampy drogowe i sygnalizacja drogowa,

lampy drogowe i sygnalizacja drogowa,

metalowe konstrukcje fasadowe,

elementy stalowe i aluminiowe służące poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

galanteria budowlana,

elementy drzwi, okien, futryn, bram,

we wszystkich przypadkach, w których wymagana jest poprawa widoczności elementu malowanego,

poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych,

przeciwpożarowe oznakowania ewakuacyjne.

Zalecenia i informacje techniczne

Produkty Solluxo nadają się do każdego rodzaju podłoży, w tym porowatych. Utwardzanie możliwe jest już od temperatury otoczenia 7°C. Do aplikacji powłoki proszkowej mogą być wykorzystywane wszystkie popularne instalacje elektrostatyczne – temperatura utwardzania w piecu od 160°C – zalecamy nakładanie techniką Corona. W celu uniknięcia zakłóceń powierzchniowych oraz zmiany właściwości nie zalecamy mieszania farb luminescencyjnych Solluxo z innymi farbami, w tym proszkowymi. Nano kompozytowe farby foto luminescencyjne dwuskładnikowe(2K) zalecamy nakładać metodą powietrzną ciśnieniową; możliwe jest nakładanie ręczne przy pomocy pędzla lub wałka.

Przygotowanie podłoża – malowanie proszkowe, nakładanie powłoki płynnej (2K)

Przed powlekaniem powierzchni koniecznie najpierw sprawdzić przyczepność. Przy aplikacji bezpośrednio na metal podłoże musi być wolne od olejów, smarów i produktów utleniania. Pod obciążeniem korozyjnym wykonujemy obróbkę wstępną:

Aluminium

Chromianowanie, bezchromową obróbkę wstępną lub anodyzację cienkowarstwową.

Stal / żelazo

Konieczne jest przynajmniej fosforanowanie żelazowe, a zalecane cynkowe.

Beton / tworzywa sztuczne

W zależności od struktury malowanego podłoża sposób oczyszczenia powierzchni malowanej wskazany w kartach technicznych danego produktu.

Obróbka wykończeniowa powlekanych materiałów

Przed zadrukowaniem, oklejaniem, etykietowaniem, foliowaniem, nakładaniem powłok wierzchnich i innymi rodzajami obróbki wykończeniowej zalecamy odpowiednie próby wstępne.

Przechowywanie

Produkty Solluxo należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym, w temperaturze wskazanej w kartach technicznych danego produktu.

Termin przydatności do użycia

18 miesięcy od daty produkcji, w warunkach określonych przez producenta.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje są zawarte w kartach charakterystyki poszczególnych
produktów.

Wzorniki

Blachy wzorcowe oraz farby i folie fotoluminescencyjne z informacją o produkcie mogą zostać wykonane w naszym laboratorium jako wzorzec produktu. Blachy wzorcowe mogą być malowane zgodnie z Państwa wytycznymi. Koszt przygotowania indywidualnych wzorników wg indywidualnych uzgodnień. Blachy wzorcowe Solluxo (A4) mogą być wykonane ze stali lub aluminium. Wzorniki wykonane przez Solluxo są dostarczane w standardowym wymiarze próbki lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z odbiorcą.

Farby Solluxo do malowania testowego

Istnieje możliwość przygotowania farby w opakowaniach 0,5 – 1,5 kg zgodnie z Państwa indywidualnymi życzeniami. Koszt przygotowania według indywidualnych uzgodnień. Informacje dotyczące właściwości i zastosowań produktów Solluxo zawarte w niniejszej karcie podajemy zgodnie z naszą wiedząuzyskaną na podstawie prac rozwojowych i doświadczeń praktycznych. Ze względu na wielorakość zastosowań, karty techniczne dedykowane dla danego koloru farby są dostarczane z produktem.

Farby płynne

Nasze farby nadają się zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Cechuje je długotrwała fosforescencja – nieznana w obecnych stanach techniki.

Farba dwuksładnikowa fotoluminescencyjna (2K)

Dwuskładnikowa żywica o wysokiej zawartości części stałych, która wykazuje doskonałą przyczepność i odporność na promieniowanie UV oraz na ścieranie. Może być używana jako element dekoracyjny lub jako powłoka na podłoża przemysłowe, a także jako warstwa wierzchnia na zewnętrzne podłoża betonowe, asfaltowe, wykonane ze stali węglowej, stopu aluminium oraz tworzyw sztucznych. Przeznaczona jest również do stosowania w zakładach przetwórczych żywności, zakładach uzdatniania wody, magazynach i podłogach salonów wystawowych.

Produkt może znaleźć zastosowanie w obiektach obsługi technicznej lotnisk, garażach, na posadzkach, nawierzchniach parkingów i dróg, na zewnętrznych zbiornikach betonowych, stalowych, a także rurociągach.

Produkt może być stosowany w celu powstrzymywania chemicznych oddziaływań oraz na wiele innych powierzchni, które wymagają szybko utwardzającej się i elastycznej powłoki ochronnej, odpornej na działanie chemikaliów.

Farba dwuskładnikowa A/B.
Proporcje wiązania składników podawane wraz z danym produktem (hydroizolacja miękka, hydroizolacja twarda, podłogowy sportowy – drogowy, standardowy – drogowy powłoka PAS). Wysokocząsteczkowa dwuskładnikowa powłoka bezrozpuszczalnikowa.

Farba odblaskowa fotoluminescencyjna (2K)

Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dni po wykonaniu barwy białej. Jednostka mcd/m2 lx-1 ≥150.

Pomiary materiałów niemetalowych metodą durometrową Shore’a, oznaczanie względnej twardości przy użyciu wahadła – wahadło Koeniga. Klasa R3
według normy PN-EN 1504-3. Parametry gotowej powłoki: ścieranie – Taber CS 17, 1000 cykli ok. 10N 17,0 mg. Twardość wahadła, Koenig, po 7d RT ok. 137 sek., Shore A / D twardość 50/19, wytrzymałość 7N / mm2 (w jednym z przykładowych wykonań badanej powłoki).

Zastosowanie

budownictwo,

powłoki nawierzchniowe do podłóg: betonowe,

dywany kamienne,

drogowe membrany powierzchniowe,

ochrona antykorozyjna,

powłoki nawierzchniowe i bezpośrednio do metalu (DTM),

Zalecenia i informacje techniczne

Materiał zapewnia długotrwałą ochronę podłoża przed niszczącą siłą wilgoci lub słoną wodą. W dłuższej perspektywie jest odporny na ścieranie i chemikalia
oraz charakteryzuje się wysoką odpornością na światło. Czas pełnego związania układu (2K) – 12h (czas pełnego usieciowienia w klimacie normalnym: 23° C / 50% wilgotności – 12h). Temperatura minimalna otoczenia przy nakładaniu powłoki 5 – 7° C wydłuża czas pełnego usieciowania (należy dokonać
próby). Temperatura otoczenia przy pracy ciągłej powłoki nałożonej od minus 40° C do plus 100° C. Temperatura otoczenia przy krótkotrwałej pracy ciągłej powłoki nałożonej od minus 50° C do plus 450° C.

Malowanie

Produkt powinien być nakładany za pomocą pędzla, wałka, agregatu malarskiego. Nano kompozytowa farba fotoluminescencyjna dwuskładnikowa
(2K)LUX może być ręcznie mieszana i wylewana tak długo, jak temperatura produktu wynosi co najmniej 15,5° C. Czas wiązania od 7 do 120 minut.

Warunki przechowywania

Przez okres sześciu miesięcy od dnia wysyłki, zgodnie z odpowiednimi dokumentami transportowymi. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym pojemniku. Zalecana temperatura przechowywania: 0 – 30° C. Chronić przed wilgocią, ciepłem i obcymi materiałami.

Właściwości użytkowe powłok (PAS)

Informacje dotyczące właściwości i zastosowań produktów Solluxo podajemy zgodnie z naszą wiedzą uzyskaną na podstawie prac rozwojowych i doświadczeń praktycznych. Ze względu na różnorodność zastosowań, karty techniczne dla poszczególnych kolorów farb będą dostarczane wraz z produktem. W wypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Farba
NFL

Hydroizolacja
miękka

Hydroizolacja
twarda

Drogowy

Drogowy
standard

Wydłużenie
350%
240%
160%
30%
Wytrzymałość
12N / mm 2
20N / mm 2
16N / mm 2
n.m.
Odporność na rozdzieranie
26 N / mm
42N / mm
25 N / mm
n.m.
Shore A / D twardość
80 / 30
-- / 55
80 / 34
-- / 85
Czas schnięcia od/do materiału na nawierzchni w zależności od układu
25 > 350 min.
25 > 350 min.
25 > 350 min.
25 > 350 min.
Znak budowlany
CE
CE
CE
CE
Szorstkość wskaźnik SRT
≥ 45
≥ 45
≥ 45
≥ 45
Materiał zgodny z normami
*
*
*
*

Folie luminescencyjne

Nasze farby nadają się zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Cechuje je długotrwała fosforescencja – nieznana w obecnych stanach techniki.

Nano kompozytowa folia luminescencyjna

grubość od 180 do 800 mikronów,

wielkość formatów od 0,5 x 0,5m, przez 1 x 1m, do 1 x 50m.

Nano kompozytowa folia luminescencyjna odblaskowa i nano kompozytowa płyta luminescencyjna, to produkty o zwiększonej odporności na zmienne warunki atmosferyczne.

Badania potwierdzające cechy produktu

Zakład Badań Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej

Raport Klasyfikacyjny Nr 02859.1/Z00NP, data wydania: 2015.02.09, metoda badania PN-EN ISO 11925-2:2010. Wynik raportu: klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E – dotyczy folii fotoluminescencyjnej o temperaturze topnienia co najmniej 500° C i gęstości co najmniej 2025 kg/m3.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

Certyfikat HK/B/1305/01/2014. Raport z badań: Nr.LP01-02859/14/Z00NP, metoda badania: PN-EN 13823:2010, produkt: folia fotoluminescencyjna Solluxo A-B-C-D-E-F spełnia wymogi norm (folia luminescencyjna jest bezpieczna i nieszkodliwa).

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Sprawozdanie z badania Nr Z-II /053/11.2014. Materiał fotoluminescencyjny Solluxo A-B-C-D-E-F nie stwarza zagrożenia pod względem radiologicznym, związanego ze zmierzonymi wielkościami.

Główny Urząd Miar, Zakład Promieniowania i Drgań

Nr świadectwa 274.1-M23-4180-75/14. Pomiar wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92/N01256. Norma badania analogiczna do: DIN 67510, ISO 17398.

Zastosowanie:

niska toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania,

nie zawiera w swym składzie PVC (polichlorek winylu),

materiał o wysokiej odporności na wysoką i niską temperaturę,

temperatura mięknienia materiału - powyżej 500° C,

temperatura zapłonu powyżej 700° C,

stabilność termiczna folii od minus 50° C do plus 450° C,

niska wartość wskaźników toksykometrycznych spalania,

w procesie spalania brak składników tj.: hydrogen chloride, HCI, HF, SO2, NH3, NO2, O2,

w procesie spalania i rozkładu materiału brak efektu rozprzestrzeniania ognia,

produkt nie zawiera w swym składzie materiałów radioaktywnych,

materiał uodporniony na agresywne czynniki chemiczne, np.: kwasy, oleje, rozpuszczalniki,

materiał uodporniony na deszcz, śnieg, prominiowanie UV,

produkt cechuje wysoka odporność na ścieranie, wibracje, uderzenia i rozrywanie.

Parametry luminacji świetlnej

mcd/m2

Klasa materiału według standardu DIN 67510

Class A

Class B

Class C

Class D

Solluxo

znany światowy producent

Solluxo

znany światowy producent

Solluxo

znany światowy producent

Solluxo

znany światowy producent

2 minuty
790
108
1020
210
3440
690
4616
1100
10 minut
150
23
200
50
757
140
1291
260
30 minut
70
7
90
15
222
45
650
85
60 minut
27
7
35
7
97
20
180
35

DZIEŃ

NOC

orange-red
red
green
green
yellow
yellow
yellow
yellow
blue
blue

Podstawowy kolor luminancji świetlnej

żółto-zielony (Yellow Green),

Podstawowy kolor luminancji świetlnej

White, Yellow, Red, Green, Blue, Orange, Brown, Black,


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Scroll to top